……διάβασα πρόσφατα ότι :

Η κατάθλιψη είναι μικρότερη από εσένα. Πάντα, ακόμα κι όταν μοιάζει τεράστια, είναι μικρότερη από εσένα.

Λειτουργεί μέσα σου, όχι εσύ μέσα σ’αυτή. Μπορεί να είναι σαν μαύρο σύννεφο που διασχίζει τον ουρανό, αλλά -με βάση αυτή την μεταφορά-εσύ είσαι ο ουρανός. Υπήρχες πριν αυτή. Και το σύννεφο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον ουρανό, ενώ ο ουρανός συνεχίζει να υπάρχει και δίχως το σύννεφο.