Ομάδες για Παιδιά!

Το ψυχοθεραπευτικό κέντρο Ανέλιξης του Ανθρώπου, σύμφωνα με τις αρχές της συστημικής προσέγγισης, δημιουργεί ομάδες για εμάς τα παιδιά.

Αξιοποιώντας το θέατρο, το κουκλοθέατρο, το παραμύθι, τη ζωγραφική και τις κατασκευές, μαθαίνουμε να λειτουργούμε ως μέλη ομάδας, δουλεύοντας ταυτόχρονα την προσωπική μας εξέλιξη και συνεξέλιξη.

 Είμαστε παιδιά 4-6 ετών

Είμαστε παιδιά 7-9 ετών

Είμαστε παιδιά 10-12 ετών