Η πιο πρόσφατη μέθοδος, που δημοσιεύτηκε το 2017, προτείνει έναν πολύ απλούστερο τρόπο.

Πειραματιζόμενοι με την πρώτη μέρα της φθινοπωρινής ισημερίας του 2016, χρησιμοποίησαν ένα γνώμονα για να δημιουργήσουν μία σκιά. Σημείωσαν την κορυφή της σκιάς σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα, σχηματίζοντας μία καμπύλη. Στο τέλος της μέρας, χρησιμοποιώντας ένα σχοινί δεμένο στο γνώμονα, είδαν σε ποια σημεία τέμνει την καμπύλη, τα ένωσαν και δημιούργησαν μία σχεδόν τέλεια ευθεία από την ανατολή στη δύση.

Έτσι, το μόνο που θα χρειαζόντουσαν οι Αιγύπτιοι για να ευθυγραμμίσουν τις πυραμίδες τους θα ήταν μία ηλιόλουστη μέρα. Παρόλο που η μέθοδος αυτή δείχνει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα αποδείξεις για την τεχνική που ακολούθησαν τελικά.

Οι Αιγύπτιοι δυστυχώς μας άφησαν πολύ λίγα στοιχεία. Καθόλου μηχανικά έγγραφα ή αρχιτεκτονικά σχέδια δεν έχουν βρεθεί με τεχνικές εξηγήσεις που θα απεδείκνυαν πώς οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ευθυγράμμιζαν τις πυραμίδες